Velkoobchod školních a kancelářských potřeb

Obchodní podmínky


A. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami včetně reklamačního řádu a souhlasí s nimi.


B. Objednávka zboží

Podmínkou přijetí elektronické objednávky vytvořené prostřednictvím internetového obchodu je vyplnění všech objednávkovým formulářem předepsaných údajů. Odeslaná objednávka je považována za závaznou a je současně návrhem kupní smlouvy, která vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
Odeslanou objednávku může kupující zrušit v době do odeslání zboží e-mailem nebo telefonicky. V případě opakovaného neplnění závazku kupujícího odebrat a zaplatit závazně objednané zboží má prodávající právo další objednávky tohoto kupujícího odmítnout.
Odesláním objednávky dává kupující souhlas se shromažďováním osobních údajů o kupujícím a o historii jeho nákupů. Prodávající se zavazuje, že tyto informace neposkytne třetím osobám a bude je využívat výhradně k účelům, které souvisejí se službami elektronického obchodu. Kupující má právo kdykoliv požádat o výmaz svých osobních údajů z databáze prodávajícího, a to formou písemné žádosti zaslané e-mailem nebo poštou prodávajícímu.


C. Dodání a úhrada zboží

Odeslání zboží, které je skladem, probíhá do 3 pracovních dnů ode dne přijetí objednávky. V případě nedostupnosti zboží bude kupující kontaktován za účelem dohody o dalšího postupu. Zboží zasíláme na dobírku prostřednictvím České pošty, PPL, DPD nebo General Parcel. Poštovné a balné s místem dodání v ČR u objednávek do 3000,- Kč bez DPH je zadáno u výběru dopravy, při objednávce vyšší než 3000,- Kč poštovné a balné neúčtujeme. V případě dodávky na Slovensko činí poštovné a balné 300,- Kč bez DPH, při objednávce vyšší než 250,- EUR poštovné a balné neúčtujeme.


D. Reklamace

Reklamace zboží jsou vyřizovány v souladu s reklamačním řádem tohoto internetového obchodu a platným právním řádem ČR.


E. Odstoupení od kupní smlouvy

Dle ustanovení občanského zákoníku č. 367/2000 má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. V takovém případě musí nepoškozené a nepoužité zboží v původním obalu zaslat zpět včetně originálu daňového dokladu a přiložit informaci o čísle účtu, na který požaduje vrátit zaplacenou částku za zboží. Po přijetí vráceného zboží a jeho kontrole převede při splnění všech podmínek prodávající příslušnou částku kupujícímu zpět, a to nejpozději do 30 dnů od přijetí zboží. Zaplacené poštovné a balné se nevrací. Zboží není možné vrátit na dobírku. Je-li kupujícím podnikatelský subjekt, řídí se vzájemné vztahy ustanoveními obchodního zákoníku a vrácení zboží je možné pouze po vzájemné dohodě.


F. Závěrečná ustanovení
Prodávající si vyhrazuje právo nepřijmout objednávku nebo její část, a to i bez udání důvodu, je však povinen o tom neprodleně informovat odesílatele objednávky. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za případné škody na straně kupujícího vzniklé nedodáním zboží nebo opožděným dodáním.
Prodávajícím je společnost:
Tempus, s.r.o., U Prioru 804/3, 161 00 Praha 6
IČ: 48590142 DIČ: CZ48590142
Zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 18339